Massage en ADHD ( voor kinderen en volwassenen)

Effecten van massage bij  ADHD kunnen zijn:
– zelfvertrouwen wordt groter
– spierspanning vermindert
– concentratievermogen wordt beter
– het slapen verbetert
-een positiever gevoel

Tijdens een massage wordt Oxytocine aangemaakt. Dit stofje zorgt ervoor dat de gemasseerde persoon zich rustig, tevreden en kalm voelt. Er wordt ook minder stress ervaren.

In Amerika is onderzoek gedaan naar de effecten van massage bij jongeren met ADHD.  Dit onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Tiffany Fiels (jeugdpsycholoog) van The Thouch Research Institute of the university of Miami. De jongeren die een massage en ontspanningstherapie kregen gaven aan dat ze zich gelukkiger voelde. Leerkrachten constateerden dat deze kinderen minder zenuwachtig en minder hyperactief waren, meer aandacht en langere concentratie hadden tijdens het maken van opdrachten.

De ervaring is dat met een aantal weken waarin 2 x per week wordt gemasseerd de jongeren zich beter konden concentreren en beter gedrag vertoonden.

Graag wil ik jou helpen om een simpele doch effectieve massage te leren welke jezelf kunt gaan geven. Waardoor je niet afhankelijk wordt van mijn behandelingen maar het zelf kunt toepassen.

Jouw kind wordt altijd gemasseerd waar jij bij bent. Hij/zij geeft zelf zijn/haar grenzen aan. Na de massage leg ik je uit wat ik gedaan heb. Ook krijgt je kind simpele oefeningen mee die het thuis of op school kan doen.

Er is een traject voor kinderen tussen de 5/6 jaar tot 12 jaar van 6 á 8 behandelingen verspreid over 2 á 3 maanden. De data’s worden in onderling overleg besproken.

Voor jongere en oudere kinderen kun je altijd met mij contact opnemen zodat we per kind kunnen kijken wat er mogelijk is.

Volwassenen hebben hier ook baad bij. Neem vrijblijvend contact op.