Effecten van massage bij ADHD kunnen zijn:

  • Zelfvertrouwen wordt groter
  • spierspanning vermindert
  • concentratievermogen wordt beter
  • het slapen verbetert
  • een positiever gevoel

Tijdens een massage wordt Oxytocine aangemaakt. Dit stofje zorgt ervoor dat de gemasseerde persoon zich rustig, tevreden en kalm voelt. Er wordt ook minder stress ervaren.

In Amerika is onderzoek gedaan naar de effecten van massage bij jongeren met ADHD.  Dit onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Tiffany Fiels (jeugdpsycholoog) van The Thouch Research Institute of the university of Miami. De jongeren die een massage en ontspanningstherapie kregen gaven aan dat ze zich gelukkiger voelde. Leerkrachten constateerden dat deze kinderen minder zenuwachtig en minder hyperactief waren, meer aandacht en langere concentratie hadden tijdens het maken van opdrachten.

De ervaring is dat met een aantal weken waarin 2 x per week wordt gemasseerd de jongeren zich beter konden concentreren en beter gedrag vertoonden.

Graag wil ik u helpen om een simpele doch effectieve massage te leren welke u zelf kunt gaan geven. Waardoor u niet afhankelijk wordt van mijn behandelingen maar het zelf kunt toepassen.

Uw kind wordt altijd gemasseerd in uw bijzijn. Hij/zij geeft zelf zijn/haar grenzen aan. Na de massage leg ik u uit wat ik gedaan heb. Ook krijgt u kind simpele oefeningen mee die het thuis of op school kan doen.

Er is een traject voor kinderen tussen de 5/6 jaar tot 12 jaar van 6 á 8 behandelingen verspreid over 2 á 3 maanden. De data’s worden in onderling overleg besproken.

Voor jongere en oudere kinderen kunt u altijd met mij contact opnemen zodat we per kind kunnen kijken wat er mogelijk is.

Volwassenen hebben hier ook baad bij. Neem vrijblijvend contact op.